Przeglądy budowlane

Każdy właściciel budynku, a także jego zarządca czy administrator powinien wiedzieć, że zadbany blok, biurowiec, czy jakikolwiek inny obiekt, to nie tylko czyste pomieszczenia, bezpieczne schody, czy odmalowana elewacja. Bezpieczeństwo użytkowania budynku to przede wszystkim stabilna konstrukcja, sprawne instalacje elektryczne, a także gazowe, czy wodno-kanalizacyjne.

Zarządcy budynków obowiązani są przeprowadzać regularne przeglądy obiektów, którymi się opiekują. W zależności od przeznaczenia budowli przeglądy należy przeprowadzać raz w roku lub raz na pięć lat.

Okresowe kontrole budynków to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego warto zlecić je wyspecjalizowanym firmom. ART62 to warszawskie przedsiębiorstwo, które zatrudnia wykfalifikowanych pracowników budowlanych, posiadających niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia kontroli różnego rodzaju budynków. Przegląd pięcioletni zazwyczaj obejmuje kompleksowe sprawdzenia stanu technicznego, począwszy od elementów budowli oraz instalacji narażonych na zmianę warunków atmosferycznych i niszczące czynniki środowiska, poprzez sprawdzenie przewodów kominowych, instalacji gazowych, urządzeń chroniących środowisko czy też instalacji elektrycznych, aż do sporządzenia protokołu z kontroli budynku.

Jeżeli zależy ci, żeby przegląd był wykonany z należytą starannością i zgodnie z normami prawa budowalnego, zgłoś się do sprawdzonego przedsiębiorstwa, jakim na przykład jest ART62. Do każdej kontroli podchodzą indywidualnie, a na końcu sporządzają dokładny protokół oraz dołączają wszystkie dokumenty, wyniki pomiarów, zaświadczenia oraz uprawnienia pracowników, którzy przeprowadzali kontrolę.

Może Ci się również spodoba